Den nye ledergruppen er nå valgt, og The Gathering 2024 vil ledes av følgende personer:

Trine Haanæs
Fagleder 1 – Informasjon og Sørvis
Daniel Justsen
Fagleder 2 – Beredskap og Trygghet

Nina Ly Tran
Fagleder 3 – Lokasjon/arena
Harald Andreas Sundby
Fagleder 4 – Underholdning
Ole Jørgen Holte
Crewombud
Thea-Melise Myrvang Frestad
Deltakerombud

Styret takker alle som har søkt, og ønsker den nyvalgte ledgeruppen lykke til med TG24! 🚀

Categories: SISTE NYTT