KANDU sitt Arbeidsprogram 2022

KANDU er en organisasjon for dataungdom av dataungdom. Arbeidsprogrammet til KANDU fastsetter de målene og satsningene organisasjonen har for det kommende året. 

Mål for 2022-2023:
  • Ta tilbake Vikingskipet
  • Bygge sterkere felles organisasjon
  • Styrke samarbeid med andre foreninger
  • Forsvarlig og langsiktig drift
Logo robbot figurer som High-fiver

KANDU skal aktivt jobbe for å rekruttere medlemmer. Dette skal oppnås gjennom å skape synlighet av KANDU og de aktivitetene vi tilbyr. Dette skal også være en målsetning for alle nye arrangementer.

The Gathering har blitt arrangert i Vikingskipet på Hamar siden 1996, og det er ikke uten grunn at det kalles “påskehytta vår”. De siste tre årene, 2020 til 2022, har ikke vi kunne samle datakulturen som normalt, på grunn av koronapandemien. I 2023 skal vi ta Vikingskipet tilbake og igjen få den naturlige samlingsplassen for datainteressert ungdom i Norge.

The Gathering skal gjennomføres som et sentralt arrangement i KANDU, med særlig fokus på å dyrke kunnskap og sosiale miljøer. The Gathering skal igjen bli det selvsagte knutetpunktet for digital kultur i Norge, med et kulturelt og sosialt tilbud i særklasse.

Arrangementet skal gjennomføres i stor skala, med satsning på innhold og tilbud, med mål om å gjenoppbygge massen av deltakere og frivillige til hva det var før pandemien. Styret og TG-ledelsen skal sammen identifisere tiltak som kan gjennomføres for å øke deltakelsen og bidra til bedre langsiktig drift. Påsken i 2023 skal være  tidspunktet hvor organisasjonen samles, og hvor datamiljøet igjen møtes.

KANDU og The Gathering er én og samme organisasjon. Over tid har det bygget seg opp kulturforskjeller mellom organisasjonen KANDU og arrangementet The Gathering som har bidratt til utfordringer i forventninger og kommunikasjon, og i visse tilfeller har det også vokst seg til forskjeller internt i ulike crewgrupperinger. 

Det kommende året skal KANDU jobbe for å styrke samholdet i organisasjonen, og skape sosiale møteplasser for frivillige og tillitsvalgte. Du skal ha like forutsetninger for å bidra og bli både sett og hørt, uavhengig av hvor det er du vil fokusere din energi på. Alle sin innsats er like viktig for å få hele organisasjonen fremover.

Vi skal gjennomføre tiltak som bringer kulturene nærmere hverandre, og bidrar til å skape bedre samarbeid og aktivitet mellom alle frivillige og tillitsvalgte. Tiltakene skal fokusere på å gjøre det lettere for frivillige å få tilgang til systemer og informasjon på tvers av hele KANDU, samt senke terskelen for å bidra inn til arbeidsgrupper, arrangementer og annet arbeid.

Til tross for pandemien er KANDU fortsatt i en særegen posisjon blant datatreff-arrangører i Norge, med vår lange historie og unike erfaring. Dette gjør det naturlig at vi bidrar for å styrke samarbeid mellom datatreff-arrangører, og knytter sterkere bånd med våre meningsfeller og samarbeidspartnere.

Vi skal fortsatt bidra inn til arbeid som styrker samhold mellom frivillige arrangører av datatreff, og aktivt ta del i å bygge organisasjon, påvirke og skape aktivitet for frivillige på tvers av KANDU og andre frivillige foreninger.

KANDU skal fortsatt drives forsvarlig, med langsiktig stabilitet og gode økonomiske rammer. Selv om vi skal satse mer enn normalt på TG23 skal prinsipper som edruelig pengebruk og forsvarlig føring av økonomi ligge til grunn.

I 2023 skal KANDU jobbe aktivt for å identifisere tiltak som bidrar til å redusere belastning på frivillige når det gjelder faste driftsoppgaver, og bygge opp et kompetent og selvgående sekretariat som kan sikre den daglige driften.

Vi åpner opp for bruk av oppspart egenkapital i den utstrekning det er behov for det, uten å risikere hele organisasjonens framtid.

**Hentet fra KANDU sitt Arbeidsprogram, vedtatt på Årsmøte 2022-2023

KANDU samler over 5.500 datainteressert ungdom i en landsomfattende organisasjon. Våre medlemmer er en viktig samfunnsgruppe og står for både fremtidens IT-håp, fremtidens innovasjonsskapere og fremtidens utfordrere til det etablerte.

Vil du vite mer hva KANDU mer hva vi står for? Her kan du lese om KANDU sine politiske meninger!

KANDU er også en av aktørene som står bak “Møteplass Datakultur”, som kom ut med en rapport i 2020 om viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdom. KANDU var også en av fem organisasjonen som bidro til Kulturdepartementet sin veileder for “Møteplasser for dataspill
og datakultur”.

mange-muligheter

KANDU sitt største arrangement, The Gathering, er verdens nest største datafestival, LAN, les mer om TG her, eller på hjemmesidene til selve arrangementet.

Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller jobbe for interessene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!