Grunndokumentene er bestemmelsene av Styrer over hvordan KANDU skal drives, og hva vi skal arbeide med.

Vedtekter
Vedtektene er reglene for organisasjonen, og bestemmer for eksempel hvem som har hvilke rettigheter, hva organisasjonen heter, hvem som kan endre på reglene, hvem som kan bestemme over KANDUs økonomi og hvilke styrer som skal eksistere.

Retningslinjer for håndtering av grenseoverskridende atferd, seksuelle krenkelser og overgrep 

I enhver organisasjon kan seksuelle krenkelser og overgrep skje. At det også kan skje i KANDU pålegger ledelsen på alle nivå å diskutere og skape bevissthet rundt hvorfor seksuelle krenkelser og overgrep kan skje, maktforholdene som gjør at dette kan skje og hva man kan gjøre for å forebygge dette. Forekomst av seksuelle krenkelser og overgrep bryter både med tilliten innad i organisasjonen, til organisasjonen og med vår samfunnsvisjon.

Personal- og lønnspolitikk (inkludert frivillig-politikk)

KANDU er ein frivillig barne- og ungdomsorganisasjon med eit sekretariat som tilrettelegg for auka
frivillig aktivitet og har ansvar for rutinemessige administrative oppgåver blir løyst. Ein del av arbeidet, herunder og støttefunksjonar i organisasjonen, skal vere delegert til arbeidsgrupper kor sekretariatet fasiliterar arbeidet.

Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet er de praktiske målene til KANDU, og bestemmer hvilken aktivitet og organisasjonsdrift som skal ha fokus i perioden mellom to årsmøter.

Politisk program
I denne sammenhengen er politikk beskrivelsen av hva KANDUs hovedmål. Det politiske programmet er en sammenstilling av hva organisasjonen mener om samfunnet rundt seg, og hva KANDUs representanter skal jobbe for i møte med beslutningstakere.