Om du ønsker å støtte oss kan du: 

Vipps QR-kode

 • Gjennom å melde deg inn i KANDU. Da jobber vi også for dine muligheter! Dette kan du gjøre her: Bli medlem i KANDU!
 • Støtte oss gjennom en donasjon til Vipps:
  KANDU 10551
 • Du kan også støtte oss direkte gjennom å donere direkte til
  5081.05.36974, gjerne marker dette med “Støtte”

Vi setter stor pris på støtten og lover at den skal komme Norsk Dataungdom til gode! <3

KANDU arbeider for å skape muligheter og aktiviteter for Norsk Dataungdom. Vi er en frivilligdrevet organisasjon, der aktiviteten, tilbudet og engasjementet kun blir støttet opp at en lite sekretariat som tar seg av det administrativest.

KANDU arbeider både med å sikre at digitalkulturen skal få lik anerkjennelse som andre fritidsinteresser og at snakke dataungdommens sak inn mot politikerne.

Vi arrangerer også The Gathering, verdens nest største datafestival! Vi jobber også får å skape og støtte opp møteplasser for unge, vise fram hele digitalkulturen og skape arrangementer der felleskap og inkludering står sterkt!

Grasrotandelen: Gi KANDU penger uten at det koster deg noe!

Grasrotandelen ble innført som en måte å gi frivillige lag en direkte andel av deres støttespilleres tippemidler uten at tipperen mister penger selv. Du kan lese mer om ordningen på Norsk Tipping sine nettsteder.

Du kan sette opp KANDU som mottaker ved å si det til spillestedet ditt eller legge det inn på Internett. Alt du trenger er organisasjonsnummeret vårt, som er 988 148 245.

Pengene går uavkortet til aktiviteter for datainteressert ungdom. Du kan blant annet støtte:

 • Spredningen av kreativ databruk og digital kultur
 • Arbeid for at dataungdom skal respekteres i all lov (f.eks. fritak for merverdiavgift på datatreff-billetter, som annen tradisjonell kultur)
 • Arrangeringen av gratistiltak som spillkvelder, kurs og mer for dataungdom
 • Datatreffet The Gathering
 • Utleieordningen, som gir datatreff-arrangører tilgang til billig eller gratis utstyr
 • Mye mer

Statsstøtte

KANDU mottar per dags dato støtte fra Frifond-ordningen og Oslo Kommune, begge via vårt medlemsskap i Hyperion – Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser. Denne støtten gjør det mulig å opprettholde leie av lokale og bygge opp et medlemstilbud i Oslo, samt gjennomføre organisasjonens aktiviteter og øvrige arbeid.